Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy verklaring

Katrien Metsu
www.katrienmetsu.be
24 mei 2018
Bescherming Persoonsgegevens
Ik neem de privacy van persoonsgegevens serieus. Ik zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de GDPR.
Over mezelf
Het Huis van Geluk wordt beheerd door Katrien Metsu
Mijn gegevens zijn:
Het Huis van Geluk – Katrien Metsu –  Deken De Bolaan 12 – 8970 Poperinge
hethuisvangeluk@gmail.com
BTW BE0644 457 409
Welke gegevens verwerk ik?
Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, de weggever wil ontvangen, een contactformulier hebt ingevuld, een bestelling plaatst of andere aanvragen doet voor één van mijn producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
*Voor- en achternaam
*e-mailadres
*Telefoonnummer
*Bedrijfsnaam
*Straat en huisnummer
*Postcode en woonplaats
*BTW nummer
Waarom verwerk ik persoonsgegevens?
* Je naam en e-mailadres gebruik ik voor het versturen van inspiratiebrieven.
* Je naam en  facturatiegegevens gebruik ik voor het opsturen van een bestelling en om facturen op te stellen.
* Je telefoonnummer gebruik ik om jou te verwittigen als een geplande activiteit niet kan doorgaan.
Minderjarigen
Ik verwerk geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar). Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via hethuisvangeluk@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.
Jouw gegevens 
Wanneer je bent ingeschreven voor de inspiratiebrief kun je je te allen tijde weer uitschrijven door een mail te versturen naar mij. Je e-mailadres wordt meteen uit mijn bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.
Een inschrijving of een bestelling plaatsen
Ik gebruik de door jou aangeleverde gegevens om afspraken te bevestigen, een reminder van een inschrijving te sturen en/of bestellingen gemakkelijk te laten verlopen. Ik zal je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Bij een aanvraag per e-mail of contactformulier zal ik eenmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet GDPR. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd. Geef je wel toestemming dan sla ik deze gegevens op, en neem je op als contactpersoon in mijn e-mailsysteem.
Privacy
Ik waarborg jouw privacy en hou me hiermee aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Dit betekent onder meer dat ik:
* beroepsgeheim heb.
* zorgvuldig omga met je persoonlijke gegevens in overeenstemming met het doel waarvoor ze verwerkt zijn.
* er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.
* ik breng je op de hoogte van je rechten en respecteer deze
* jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding verstuur. Dit kun je zien aan de groene adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via hethuisvangeluk@gmail.com
Verwerking van foto’s en video’s (beelden)
Ik respecteer naast de privacywetgeving ook de wetgeving aangaande het portretrecht (recht op afbeelding).
Ik zal altijd toestemming vragen om enerzijds een afbeelding te nemen van een persoon, en anderzijds om deze te mogen publiceren of verspreiden. Dit behoudens de in de wet voorziene gevallen waar er geen uitdrukkelijke toestemming nodig is, samen te vatten als:
*Beelden op een publieke plaats als een persoon zich in de openbaarheid begeeft, en deze persoon niet het hoofdonderwerp vormt van de afbeelding.
*Toevallige personen op een publieke plaats
*Personen in een menigte
*Publieke personen
De toestemming voor het gebruik in een publicatie zal gevraagd worden als een optin, opgesplitst voor minstens de onderstaande categorieën:
*Als illustratie bij een artikel op de website of in een nieuwsbrief
*Als beeld in een online of gedrukte informatieve publicatie / brochure
*Op sociale media (Facebook – Instagram)
Informatie op de website
De informatie op de website is met de grootst mogelijk zorg samen tot stand gekomen. Het gaat echter wel om een momentopname wat betekent dat de informatie informatief en educatief van aard is. Aan typ- of spelfouten kunnen geen rechten worden ontleend. De gehele inhoud van de website is vrijblijvend.
Noodzakelijke en functionele cookies
Noodzakelijke cookies zijn voor het uitvoeren van de communicatie essentieel en dienen uitsluitend voor dat doel, zoals het voorkomen van dataverlies. Functionele cookies hebben tot doel een door jou als gebruiker gevraagde dienst te leveren. Voorbeelden zijn het onthouden van je taalvoorkeur of logingegevens.
Performantie cookies
We wisselen ten behoeve van onze websites informatie uit met jouw computer voor intern gebruik met als doel het gebruiksgemak van de website te garanderen of verbeteren. De verzamelde informatie geeft ons de mogelijkheid de site te verbeteren en de gebruikservaring te optimaliseren.
Profiel cookies
Gebruikte toepassingen: Google Analytics, Hotjar
Profiel cookies hebben tot doel het surfgedrag bij te houden (over de websites waar de profiling cookie van afkomstig is). Deze cookies worden gebruikt door websitehouders, advertentienetwerken, mediabureaus en adverteerders. Aan de hand van dit surfgedrag worden (algemene) aannames gedaan (bijvoorbeeld: man/vrouw, leeftijd) en wordt (een deel van) de content of advertenties daar op afgestemd. Niet elke website van Souldance maakt gebruik van profiel cookies.
De analytische data van onze websites tonen locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan jouw (vermoedelijke) locatie op een kaart worden bepaald en aangegeven. Deze aanduidingen (op basis van een IP-adres) zijn niet nauwkeurig en dus ruim onvoldoende om je precieze locatie te achterhalen. Deze locatiegegevens worden dus niet gebruikt om je te identificeren doch enkel om de goede technische werking van de website te garanderen.
Logs
Wanneer je onze bezoekt of de inhoud ervan bekijkt, worden volgende gegevens automatisch verzameld en opgeslagen in serverlogbestanden: IP-adres en diverse telecommunicatiegegevens. Informatie met betrekking tot het gebruikte toestel zoals hardware, software en netwerk gegevens.
Alle geldige en ongeldige pogingen tot aanmelding.
Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen.
Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor verschillende opties.
Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein. Zie bijvoorbeeld de toelichting van de Consumentenbond; Cookies uitschakelen. https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy
Reacties op de blog
Als je een reactie plaatst op mijn blog zal alleen je naam zichtbaar zijn op de site. Je e-mail adres wordt opgeslagen in mijn WordPress omgeving. Dit e-mail adres gebruik ik niet, op geen enkele wijze.
Social Media
Van de volgende Social Media Platforms heb ik de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.
Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Bewaartermijn
Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.
Jouw rechten omtrent je gegevens
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens te verwijderen. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk dan kun je contact opnemen via email. Je hebt het recht om jouw gegevens aan te passen. Hiervoor kun je een mail sturen naar hethuisvangeluk@gmail.com. Jouw aanvraag zal binnen de twee weken behandeld worden.
Wijzigingen
Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
Copyright © 2018 · Katrien Metsu · www.katrienmetsu.be